Display moduļi - LED Character un ciparu

Attēls Ražotāja daļas numurs Ražotājs Apraksts Quantity Vienības cena Order
M7E-01DGD2 M7E-01DGD2 Omron Electronics Inc-EMC Div DISPLY DGTL DYN-OUT 12-24VDC GRN 9 91.85000/ gab
M7E-01DGP2 M7E-01DGP2 Omron Electronics Inc-EMC Div DISPLAY DIGTL POS 12-24VDC GREEN 10 89.89000/ gab
M7E-01DRD2 M7E-01DRD2 Omron Electronics Inc-EMC Div DISPLY DGTL DYN-OUT 12-24VDC RED 7 90.28000/ gab
M7E-01DRP2 M7E-01DRP2 Omron Electronics Inc-EMC Div DISPLAY DIGITAL POS 12-24VDC RED 5 82.43000/ gab
M7E-01DRGN2-B M7E-01DRGN2-B Omron Electronics Inc-EMC Div DISPLY DGTL NEG 12-24VDC RED/GRN 12 110.69000/ gab
M7E-01DGN2-B M7E-01DGN2-B Omron Electronics Inc-EMC Div DISPLAY DIGTL NEG 12-24VDC GREEN 7 84.78000/ gab
M7E-01DGN2 M7E-01DGN2 Omron Electronics Inc-EMC Div DISPLAY DIGTL NEG 12-24VDC GREEN 3 82.42000/ gab
M7E-01DRN2 M7E-01DRN2 Omron Electronics Inc-EMC Div DISPLAY DIGITAL NEG 12-24VDC RED 18 81.73000/ gab
M7E-01DRGN2 M7E-01DRGN2 Omron Electronics Inc-EMC Div DISPLY DGTL NEG 12-24VDC RED/GRN 7 78.94000/ gab
NAR105-B NAR105-B Stanley Electric Co LED 7SEG DISP 1.0 RED CA BLACK 830 1.52000/ gab
NARG105 NARG105 Stanley Electric Co LED 7SEG DISP 1 RED/GRN CA BLK 830 5.13890/ gab
NKG105PB NKG105PB Stanley Electric Co LED 7SEG DISP 1.0 GREEN CC BLK 11 4.40030/ gab
NAR161B NAR161B Stanley Electric Co LED 7SEG DISP .60 RED CA BLACK 7891 0.75213/ gab
NSR161B NSR161B Stanley Electric Co LED 7SEG SIGND OV/FL DISP RED.6 827 CALL
NARG107 NARG107 Stanley Electric Co LED 7-SEG DISP 1 RED/GRN CA GRY 826 CALL
NAR163B NAR163B Stanley Electric Co LED 7-SEG DISP .60 RED CA GRAY 819 CALL
NKR131SB NKR131SB Stanley Electric Co LED 7SEG DISP .30 RED CC BLACK 7180 CALL
NAG105PB NAG105PB Stanley Electric Co LED 7SEG DISP 1.0 GREEN CA BLK 7180 CALL
NKR161B NKR161B Stanley Electric Co LED 7SEG DISP .60 RED CC BLACK 809 CALL
MAN6460 MAN6460 ON Semiconductor LED 7-SEG SINGL CA .56 GRN RHDP 13494 CALL